La Ferme d'Arimont
   
Walter & Arlette Bodarwé
22 Chemin de la Cense
B-4960 MALMEDY

Tel 0032 (0) 80 33 00 68

Contact & bereikbaarheid

BANKGEGEVENS

Taal : FRNLDE
La Ferme d'Arimont
Informatie / Historisches
 
In deze rubriek zal u ontdekken, dat doorheen de eeuwen, de eigenaars van de Ferme d’Arimont steeds nieuwe activiteiten hebben uitgevoerd.

Van pachters in de 14de eeuw, zijn ze leerlooiers, renteniers, avonturiers, dan weer pachters geworden, en eindelijk hotelhouders in de 20ste eeuw.

14de eeuw

In de vorige eeuwen werden de bewoners vaak "del Cour" of "del Court d’Arimont" of "de la Cense d’Arimont" genoemd.

De oudste melding "Ferme d’Arimont" werd met zekerheid op een erfenisakte van 1369 gevonden. Deze erfenisakte beschrijft in detail de waarde van het eigendom ( het huis, de weiden, de gronden en bossen in Arimont) waarvan het tiend "8 vieux gros" (de munt van toen) bedroeg.

Van die periode werd er nochtans geen enkel dokument gevonden dat zou kunnen getuigen van de belangrijkheid van het domein.

Bij recent uitgevoerde werken werd een deuropening met arkozesteen blootgelegd. In drie van de stenen vindt men nog de gaten voor de hengsels en de grendel. Ze waren nog met roet bedekt, in die tijden een waterdichtmiddel. Dit detail, alsmede de afmetingen van de stenen, doet veronderstellen dat hier de hoofdingang van het huis gesitueerd was.


17de eeuw


Een nieuw wapenschild, in leisteen uit Vielsam, werd aangebracht op de bovendrempel van de ingangsdeur. Volgens diverse bronnen zou het behoren tot de familie Alard-Cunibert of Alard-Darimont. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan...

Gedurende die periode werden de gebouwen aanzienlijk vergroot. Het eigendom werd beheerd door een pachter.

De familie Alard zelf waren leerlooiers. Om het leder te bewerken plaatsten ze grote kuipen. Er kwam een schuur om schors te bewaren en het leder te laten drogen. Deze kuipen werden twee eeuwen later teruggevonden in de binnenkoer van de hoeve.


18de eeuw


In 1750 was Arimont een enclave, behorend tot het grondgebied van het Land van Luxemburg en niet, zoals men zou denken, tot het Prinsbisdom Luik. Daarom moest het tiende betaald worden aan de Prins van Oranje. Deze bijzondere situatie is duidelijk te zien op de kaart van de Graaf van Ferraris uit 1771.


19de eeuw


Rond 1830 was het domein eigendom van de familie Bodet, waarvan de oudste zoon, Pierre Joseph Bodet, als rentenier, een avontuurlijk leven leidde. In 1842 ging deze naar Rome waar hij blijkbaar monnik wilde worden, daarna vinden we hem terug in Marseille, Parijs, Brussel en Keulen.

Terug in de Cense d’Arimont, hield hij bezig met te trachten zuidelijke planten aan ons klimaat te laten wennen. Hij versplilde nog een groot deel van zijn erfenis in investeringen in de Verenigde Staten op zoek naar goud. Hij had ook interesse in fotografie en jacht. Hij organiseerde concerten, opende een wijnhandel...

Dit verwarde leven leidde tot de verkoop van de hoeve, die toen bestond uit:

• een oppervlakte van 63 verges en 70 voet van Pruisen,
• een leerlooierij, een schuur, een werkplaats en ongeveer 60 kuipen,
• twee moestuinen, boomgaarden, weiden, bossen, enz…

Bij zijn terugkomst had hij een "Cabinet de Curiosités" (rariteitenkamer) ingericht om aan de inwoners van Malmedy de souvenirs van zijn talrijke reizen te tonen. Zijn bibliografie, overigens door hemzelf geschreven, toont ons de originaliteit van deze zonderlinge man..

In 1860 kocht Rudolf Schwartz de Ferme d’Arimont. Sinds die tijd zou voor de inwoners van Mamedy het domein de naam dragen van "Ferme Schwarts" of in het waalse dialect, "Cêse Schwartz". Het werd het zomerverblijf van deze familie. De exploitatie van de hoeve werd voortgezet met behulp van knechten en landbouwgasten.


20de eeuw

In 1919 werd de hoeve gekocht door de familie Bodarwé waarvan drie generaties landbouwers zich zullen opvolgen tot in 1987.

Het houden van melkkoeien liet toe ter plaatse de melk te verwerken tot boter, room, platte kaas, ...


In 1986 namen Walter en Arlette, toen nog landbouwers, het besluit enkele bijgebouwen te verbouwen om zo de steeds talrijker vakantiegangers in de streek te ontvangen.

De grote hooischuur werd getransformeerd tot 5 ruime vakantiewoningen (gîtes). De stal werd een speelruimte. In 1996 werden nog 2 comfortabele gastenkamers in de oude schuur voorzien.


Besluit

Tot hier de geschiedenis van deze mooie eigendom stammend uit de 14e eeuw.

Jullie hebben gezien hoe deze werd verbouwd, vergroot, verfraaid, aangepast aan het leven van zijn bewoners. Het heeft de eeuwen doorstaan, en de tijd liet in de oude stenen onvergankelijke getuigenissen van het verleden na.

Walter en Arlette nodigen U uit tot een verblijf op deze plaats zo rijk aan geschiedkundige getuigenissen.
 

Wij informeren u dat wij vanaf 1 september 2019 gesloten zijn wegens renovatiewerken. Bedankt voor uw begrip in afwachting tot de aankondiging van de heropening.

Vakantiewoning voor 2 tot 6 personenOvernachting in de boerderijGastentafel
De dierenDe boerderijHet natuurreservaat
Natuur & sportAttracties & patrimonium Contact & bereikbaarheidLinksAanbevelingenHistorischeoverzicht

© La Ferme d'Arimont 2003